پیش فروش بلیت قطار ویژه نوروز 99 آغاز شد پیش فروش در بازه زمانی 24 اسفند ماه 98 الی 15 فروردین ماه 99 ساعت 7 صبح کلیه قطار های مسافری درتمام مسیرها در مراکز فروش بصورت حضوری روز سه شنبه 15 بهمن ماه 98

وارنا گشت 36150002-5 پیش فروش بلیت قطار ویژه نوروز 99 آغاز شد پیش فروش در بازه زمانی 24 اسفند ماه 98 الی 15 فروردین ماه 99 ساعت 7 صبح کلیه قطار های مسافری درتمام مسیرها در مراکز فروش بصورت حضوری روز سه شنبه 15 بهمن ماه 98