وارنا گشت

36150002-5

پیش فروش بلیت قطار ویژه نوروز 99 آغاز شد
پیش فروش در بازه زمانی 24 اسفند ماه 98 الی 15 فروردین ماه 99
ساعت 7 صبح کلیه قطار های مسافری درتمام مسیرها
در مراکز فروش بصورت حضوری
روز سه شنبه 15 بهمن ماه 98

Author: محمدجواد جعفری

toor & teravel